Privacybeleid & disclaimer

Identiteit van de eigenaar van de site

Maaike Clarysse

Toepassing van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle leveringen en diensten van Maai oh Maai. Het Belgische recht is van toepassing. Door het gebruik van deze website, geef je aan dat je akkoord bent met de voorwaarden en het beleid. Maai oh Maai behoudt ten alle tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer te wijzigen. Maai oh Maai stelt de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze ter beschikking aan de gebruikers.

Privacy

Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Maai oh Maai en eventuele afgeleiden informatie van de gebruiker verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult van de website http://www.maaiohmaai.be. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en alle producten en diensten aangeboden door Maai oh Maai.

De wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy zijn van toepassing. Maai oh Maai behandelt alle verkregen informatie over onze gebruikers strikt vertrouwelijk. Persoonlijk identificeerbare informatie (zoals een naam of een e-mailadres) van de bezoekers van de website wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het afhandelen van een bestelling of communicatie met onze medewerkers (formulieren, nieuwsbrieven,…). Maai oh Maai verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke informatie die door middel van communicatieprocessen aan Maai oh Maai wordt verstrekt, aan derden.

Google Analytics & Jetpack WordPress Plugin

Op deze blog worden statistische gegevens van bezoekers van deze website verzameld om de productiviteit van Maai oh Maai te volgen, maar deze data worden op geen enkele manier gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die je op enigerlei wijze aan Maai oh Maai zou kunnen verstrekken. Deze site bewaart geen van deze data in een aparte database en gebruikt deze voor geen andere doeleinden. De gegevens voor Google Analytics worden door GA bewaard en dit gedurende 24 maanden, daarna worden deze automatisch door Google Verwijderd.

Google Adsense & gesponsorde links

Als je op een advertentie of een affiliate link klikt van een derde partij op Maai oh Maai en je surft verder op deze website, kan het zijn dat de website van deze derde partij informatie betreffende je bezoek of persoonlijke info die je verschaft, kan registreren. Maai oh Maai heeft geen zicht op of controle over of en hoe dit gebeurt. Het is aangeraden in dit geval de het privacybeleid van de betreffende site te raadplegen om te weten hoe zij met deze data omgaan.

Reacties op WordPress

Maai oh Maai maakt gebruikt van WordPress als platform voor de blog. Indien een gebruiker een reactie wil nalaten, beschikt hij over de mogelijkheid zijn naam, e-mailadres en website in te vullen. Dit is geen verplichting maar wanneer de gebruiker hiervan gebruik maakt, garandeert Maai oh Maai dat deze niet in functie van marketing en andere commerciële doeleinden gebruikt zal worden.

Eigen gegeven reacties kan je zelf verwijderen en/of Maai oh Maai hierover contacteren.

Cookies

Door de blog Maai oh Maai te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kan de gebruiker wel makkelijk wissen en/of blokkeren via de gebruikte browser.

Aansprakelijkheid

Alle aangeboden informatie die vanaf Maai oh Maai verzameld wordt is voor eigen risico. De volledige inhoud van deze blog is persoonlijk en kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als medisch, juridisch en/of professioneel advies. Inhoud en meningen die terug te vinden zijn op Maai oh Maai kunnen dus afwijken van eigen ervaringen en niet van toepassing zijn op iedereen.  Het is mogelijk dat je mening anders is en/of je niet akkoord bent met wat Maai oh Maai brengt. je mag hierover steeds ventileren in een reactie op de blog en/of een mailtje sturen. Wanneer communicatie niet op een respectvolle manier plaats vindt, is het mogelijk dat deze reactie niet gepubliceerd wordt op de blog en/of er geen antwoord op je mail komt.

Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Maai oh Maai kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typfouten, onvolledige of incorrecte informatie. 

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Maai oh Maai. Indien afbeeldingen en/of andere content gebruikt is, is daar steeds, indien mogelijk, toestemming voor gevraagd van de oorspronkelijke eigenaar of naar de oorspronkelijke bron verwezen.

Verspreiden van content op deze website is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van Maai oh Maai inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Indien je informatie/verhalen van deze blog gebruikt is het natuurlijk fijn dit even persoonlijk te melden via maaiohmaai@outlook.com.

Moderatie van comments

Maai oh Maai behoudt het recht om reacties onder blogposts die de blogger of lezer beledigen, bedreigen of op een andere manier als negatief ervaren worden, te verwijderen. Comments van merken en/of webshops die reclame bevatten kunnen eveneens worden verwijderd.